Prijave 1885.

Prijave 1886.

Prijave 1887.

Prijave 1888.

Prijave 1889.

Prijave 1890.

Prijave 1891.

Prijave 1892.

Prijave 1893.

Prijave 1896.

Prijave 1897.

Prijave 1898.

Prijave 1899.

Prijave 1900.

Prijave 1901.

Prijava 1902.

Prijave 1909.

Prijava 1913.

Prijava 1914.

Prijave 1916.

Prijave 1921

Prijave 1886.

1. British Patent 1,877 Poboljšanja kod električnih svjetiljaka
2. British Patent 2,975 Poboljšanja kod dinamoelektričnih strojeva

Prijave 1888.

3. British Patent 6,481 Poboljšanja u svezi električnog prijenosa snage i uređaja u tu svrhu
4. British Patent 6,502 Poboljšanja u svezi proizvodnje i raspodjele
električnih struja i uređaja u tu svrhu

Prijave 1889.

5. British Patent 6,527 Poboljšanja u svezi s elektromotorima
6. British Patent 16,709 Poboljšanja u svezi s pretvaranjem izmjeničnih električnih struja u istosmjerne
7. British Patent 19,420 Poboljšanja kod elektromagnetskih motora na izmjeničnu struju
8. British Patent 19,426 Poboljšanja u konstrukciji i načinu rada motora na izmjeničnu struju

Prijave 1891.

9. British Patent 8,575 Poboljšane metode i uređaj za proizvodnju i korištenje električne energije u svrhu rasvjete
10. British Patent 11,473 Poboljšanja kod elektromagnetskih motora na izmjeničnu struju

Prijave 1894.

11. British Patent 2,801 Poboljšanja kod klipnih strojeva i način reguliranja perioda istih
12. British Patent 2,812 poboljšanja u metodama i uređaju za proizvodnju električnih perioda istih

Prijava 1896.

13. British Patent 20,981 Poboljšanja u svezi s proizvodnjom, regulacijom i korištenjem električnih struja visoke frekvencije i uređajem u tu svrhu

Prijava 1897.

14. British Patent 24,421 Poboljšanja u sustavima za prijenos električne energije i uređaj koji se u njima koristi

Prijave 1898.

15. British Patent 12,866 Poboljšanja kod upravljača električnog kruga
16. British Patent 26,371 Poboljšanja metode i uređaja za kontroliranje mehanizma pokretnih plovila ili vozila

Prijava 1900.

17. British Patent 14,550 Poboljšanja u svezi s izolacijom električnih vodiča

Prijave 1901.

18. British Patent 11,293 Poboljšanja u korištenju elektromagnetskih, svjetlosnih i drugih sličnih radijacijskih učinaka ili poremečaja pri prijenosu kroz prirodna sredstva, kao i na uređajima u tu svrhu
19. British patent 13,563 Poboljšanja u prijenosu električne energije i u svezi s njim
20. British Patent 14,579 Poboljšanja u prijenosu eletrične energije i u svezi s njim

Prijava 1905.

21. British Patent 8,200 Poboljšanja u svezi s prijenosom električne energije

Prijava 1910.

22. British patent 24,001 Poboljšana metoda davanja energije fluidu ili dobivanja energije iz njega i uređaj koji se u njoj koristi

Prijave 1921.

23. British patent 186,082 Poboljšanja u konstrukciji parnih i plinskih turbina
24. British Patent 179,043 Poboljšani proces i uređaj za prozvodnju visokih vakuma
25. British Patent 186,083 Poboljšana metoda i uređaj za ekonomičnu preobrazbu energije pare pomoću turbina
26. British Patent 186,084 Poboljšani proces i uređaj za dobivanje pokretne snage iz pare
27. British Patent 174,544 Poboljšanja u metodama i uređaju za proizvodnju snage pomoću turbina s elastičnim fluidima
28. British Patent 185,446 Metoda i uređaj za zračni prijevoz
29. British Patent 186,799 Proces i uređaj za balansiranje rotirajućih dijelova strojeva

Prijava 1886.

1. Canadian Patent 24,033 Poboljšanja kod dinamoelektričnih strojeva

Prijave 1888.

2. Canadian patent 30,172 Poboljšanja u metodama i uređaju za pretvorbu i raspodjelu električnih struja
3. Canadian patent 29,537 Poboljšanja u metodama i uređaju za električni prijenos snage

Prijava 1889.

4. Canadian patent 33,317 Poboljšanja metoda i uređaja za pretvorbu izmjeničnih struja u istosmjerne

Prijava 1906.

5. Canadian Patent 142,352 Poboljšanje načina prijenosa električne energije kroz prirodna sredstva

Prijava 1910.

6. Canadian Patent 135,174 Poboljšanja fluidnog pogona