MUZEJ LIKE GOSPIĆ nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu  sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).


Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Muzeja Like Gospić na https://muzejlike.hr/ te na https://nikolatesla.hr/


Stupanj usklađenosti 

Mrežne stranice https://muzejlike.hr/ i https://nikolatesla.hr/
djelomično su usklađene sa Zakonom zbog niže navedenih kategorija.
 

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

  • Ne postoji izbornik pristupačnosti zbog trenutačnih tehničkih uvjeta.
  • Pristupačnost dokumenata za osobe s oštećenjem vida

Pojedine datoteke nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata. Riječ je o zapisnicima  ili izvješćima koji nisu pristupačni jer nisu prikladno pripremljeni za čitače ekrana.

  • Postoji dio slika koje imaju tekstualni sadržaj, a nisu logotip.
  • Podizanje razine pristupačnosti.

Provest ćemo korektivne mjere za rješavanje problema nepristupačnog sadržaja svog mrežnog sjedišta u maksimalnoj mogućoj mjeri nakon osposobljavanja djelatnika za izradu, vođenje i održavanje sadržaja mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje u skladu sa Zakonom o pristupačnosti.

Muzej Like Gospić radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.  

Priprema ove Izjave o pristupačnosti


Ova je izjava pripremljena 18. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.
Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Muzeja Like Gospić. Muzej Like Gospić će redovito revidirati ovu Izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

 

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Muzej Like Gospić. Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Muzeja Like Gospić korisnici mogu uputiti:

  • putem elektroničke pošte: info@muzejlike.hr
  • telefonskim putem: 053 572 051
  • poštom: Muzej Like Gospić, službenik za informiranje, dr. Franje Tuđmana 3, 53000 Gospić

 

Postupak praćenja provedbe propisa
 

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr

  Uvjeti - Sve