Stručno vodstvo za grupe


Stručno vodstvo je na hrvatskom ili stranom jeziku. Predviđeno je za grupe koje imaju 15 ili više osoba.
Stručno vodstvo na hrvatskom jeziku za skupinu (do 50 osoba) – 100,00 kn.
Stručno vodstvo na stranom jeziku za skupinu (do 50 osoba) – 150,00 kn.

Obavezna je najava za grupne posjete, a rezervacija termina obavlja se isključivo pisanim narudžbama.

Prethodni
  Suvenirnica
  Ponuda - Sve