Objavljeno: 16. 03. 2020 - 3:57

Sukladno Zaključku sa sjednice Stožera civilne zaštite Grada Gospića od 16. ožujka 2020., Odluke o postupanju s ciljem zaštite građana i prevencije širenja virusa COVID-19 (KLASA: 810- 03/20-01/2, URBROJ: 2125/01-02-20-02) Grada Gospića od 16. ožujka 2020. te na temelju članka 23. Statuta Muzeja Like Gospić, ravnateljica Muzeja Like Gospić donosi


ODLUKU O PRIVREMENOM PRESTANKU PRIMANJA POSJETITELJA
I.

Muzej Like Gospić i Memorijalni centar „Nikola Tesla" Smiljan prestaju primati posjete pojedinaca i skupina do stavljanja ove Odluke izvan snage.

II.

Zaposlenici rade prema uobičajenom radnom vremenu i dužni su pridržavati se preporučenih higijenskih mjera i mjera opreza, izbjegavati bliske kontakte s osobama koje imaju respiratorne probleme, održavati higijenu svojih ureda u kojima rade u smislu čišćenja i dezinfekcije radnih površina i predmeta te provjetravanja radnog prostora.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave na mrežnim stranicama Muzeja Like Gospić.

  Informacije - Sve